طراحی بنر تلگرامی الی گرام

طراحی بنر تلگرامی الی گرام

طراحی بنر تلگرام الی گرام یکی از بنرهای جذاب و عالی با گرافیک ویژه طراحی واجرا شده است

الی گرام یک نسخه شبیه تلگرام می باشد با قابلیت های ویژه و منحصر به فرد که توسط تیم بنرگرام بنرهای تبلیغاتی آن طراحی و اجرا شده است

  • اشتراک گذاری