طراحی بنر تلگرامی کولر گازی

طراحی بنر تلگرامی کولر گازی

طراحی شده توسط تیم حرفه ای بنرگرام

بارعایت تمامی استانداردهای مربوط به طراحی بنر تلگرامی رعایت شده و به بهترین شکل طراحی شده است
در طراحی بنرهای تبلیغاتی باید  به چند نکته باید توجه کنیم
سبک و کم حجم بودن بنرهای تبلیغاتی
یکی از مهمترین  و برترین ویژگی  یک بنر تبلیغاتی کم حجم بودن آن است .
با توجه به سرعت اینترنت و میزان پهنای باند درکشورمان ، باید طوری بنرهای تبلیغاتی
را طراحی کنید که اکثر کاربران قادر باشند آن را ببینند . ما در کنار این طراحی  تضمین
رشد کسب و کار و تجارت شما را در اینترنت از طریق تبلیغات در تلگرام و خرید فالوور اینستاگرام به نمایش می گذاریم.

ویژگی بنر تلگرام
جذابیت
جذابیت اولین چیزی است که باعث میشه  تا یک کاربر ، یک بنر تبلیغاتی راببینند. امروزه کاربران
در اینترنت به صورت غیر قابل پیش بینی با حجم وسیعی از بنرها و متون تبلیغاتی مواجه می باشند
پس اگر می خواهیم تا کاربران را به سوی خود جلب کنیم باید بنرهای تبلیغاتی
جذاب را برایشان نمایش دهیم . خلاقیت را فراموش نکنیم.

در بین بنرهای ثابت و متحرک ، بنرهای تبلیغاتی متحرک جذابیت بیشتری دارند. بنرهای متحرک
را می توان برای تلگرام به شکل تصاوی طراحی و پیاده سازی کرد   gif (گیف)   .

رنگ بندی مناسب
علاوه بر جلب توجه ، بنری که قصد طراحی آن را داریم ، می بایست شاد باشد یا مطابق کار باشد  .
در غیر اینصورت علاوه بر این که مخاطب را جذب نمی شود ،باعث آزار او و طبیعتاً فرار او از تبلیغات شما می شود
! در این جاست که شما با به کارگیری یک رنگ بندی مناسب ( طوری که در بحث روانشناسی رنگ ها آورده شد )
می توانیم از فرار مخاطب جلوگیری شود .
با توجه به موارد گفته شده اگر زمانی را برای طراحی بنرهای تبلیغاتی مناسب در اختیار نیست و یا نمی توانی بنری
را متناسب با نیازهای تبلیغاتی خود طراحی شود   می توانید به  از مشاورین گرافیست ما راهنمایی بخواهید  .

طراحی بنر تلگرامی

طراحی بنر تلگرام فروش کولر گازی