طراحی بنر تلگرامی کولر گازی

طراحی بنر تلگرامی کولر گازی

طراحی بنر تلگرامی کولر گازی

طراحی شده توسط تیم حرفه ای بنرگرام

بارعایت تمامی استانداردهای مربوط به طراحی بنر تلگرامی رعایت شده و به بهترین شکل طراحی شده است
در طراحی بنرهای تبلیغاتی باید  به چند نکته باید توجه کنیم
سبک و کم حجم بودن بنرهای تبلیغاتی
یکی از مهمترین  و برترین ویژگی  یک بنر تبلیغاتی کم حجم بودن آن است .
با توجه به سرعت اینترنت و میزان پهنای باند درکشورمان ، باید طوری بنرهای تبلیغاتی
را طراحی کنید که اکثر کاربران قادر باشند آن را ببینند . ما در کنار این طراحی  تضمین
رشد کسب و کار و تجارت شما را در اینترنت از طریق تبلیغات در تلگرام و خرید فالوور اینستاگرام به نمایش می گذاریم.

ویژگی بنر تلگرام
جذابیت
جذابیت اولین چیزی است که باعث میشه  تا یک کاربر ، یک بنر تبلیغاتی راببینند. امروزه کاربران
در اینترنت به صورت غیر قابل پیش بینی با حجم وسیعی از بنرها و متون تبلیغاتی مواجه می باشند
پس اگر می خواهیم تا کاربران را به سوی خود جلب کنیم باید بنرهای تبلیغاتی
جذاب را برایشان نمایش دهیم . خلاقیت را فراموش نکنیم.

در بین بنرهای ثابت و متحرک ، بنرهای تبلیغاتی متحرک جذابیت بیشتری دارند. بنرهای متحرک
را می توان برای تلگرام به شکل تصاوی طراحی و پیاده سازی کرد   gif (گیف)   .

رنگ بندی مناسب
علاوه بر جلب توجه ، بنری که قصد طراحی آن را داریم ، می بایست شاد باشد یا مطابق کار باشد  .
در غیر اینصورت علاوه بر این که مخاطب را جذب نمی شود ،باعث آزار او و طبیعتاً فرار او از تبلیغات شما می شود
! در این جاست که شما با به کارگیری یک رنگ بندی مناسب ( طوری که در بحث روانشناسی رنگ ها آورده شد )
می توانیم از فرار مخاطب جلوگیری شود .
با توجه به موارد گفته شده اگر زمانی را برای طراحی بنرهای تبلیغاتی مناسب در اختیار نیست و یا نمی توانی بنری
را متناسب با نیازهای تبلیغاتی خود طراحی شود   می توانید به  از مشاورین گرافیست ما راهنمایی بخواهید  .

طراحی بنر تلگرامی

طراحی بنر تلگرام فروش کولر گازی
  • اشتراک گذاری