طراحی بنر تلگرامی با استفاده از بنر برنامه گرافیکی طراحی و اجرا شده است این بنر در سایز های  مختلف طراحی شد است که مناسب هر نوع تبلیغاتی می باشد