طراحی بنر مناسبتی و تایپو گرافی حضرت زینب(س)

طراحی بنر مناسبتی حضرت زینب (س) و همچنین طراحی تایپو گرافی  حضرت زینب (س)

طراحی این بنر با استفاده از سه برنامه گرافیکی انجام شده است که به وسیله این انجام این تایپو گرافی داخل آن انجام شده است

سایز آن برای چاپ بنر بسیار مناسب بوده است که بارزولیشن 72 ثبت گردیده

  • طراحی بنر مناسبتی
  • طراحی تایپو گرافی
  • طراحی بنر گرافیکی
  • اشتراک گذاری