طراحی تراکت رستوران های وی

طراحی تراکت رستوران های وی که در لیست بهترین طرح هایی است که تا کنون ارائه شده است می باشد

این طرح برای تراکت و همچینین برای بنر 3*4 خیلی مناسب بوده است

طراحی تراکت رستوران های وی که در عرض سه ساعت طراحی و به چاپ رسیده است

این تاراکت با عکس  ها پترن ها و وکتور های بسیار با کیفتی طراحی شده است

 

 

  • اشتراک گذاری